Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • the case of Belgium from a marketing perspective

  This is the eighteenth number in the series of Sport Policy & Management Reports (SPM). The soccer industry is almost inseparable from the spectators that fill the stadium with colourful…

  Rapport
 • een leeuwenstrijd op Olympische hoogte, een onderzoek naar bepalende factoren voor prestaties op de Olympische Spelen 2008 in Nederland en Vlaanderen

  De laatste jaren weet Nederland keer op keer betere resultaten te behalen op het gebied van topsport dan België. Het is opmerkelijk dat deze twee kleine landen, die toch veel…

  Rapport
 • In het Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013 vindt u gegevens over het lokale sportbeleid eind 2010. Op basis van een omvangrijke enquête bij de lokale sportdiensten werd veel cijfermateriaal verzameld. Dit…

  Boek
 • analyse van de clubgeorganiseerde sport in de stad Antwerpen

  Dit is het veertiende nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit.…

  Rapport
 • is neighborhood walkability a key element for Belgian adolescents?

  Background: In adult research, neighborhood walkability has been acknowledged as an important construct among the built environmental correlates of physical activity. Research into this association has only recently been extended…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a comparative study of two urban neighbourhoods in Ghent, Belgium

  This paper investigates the nature of the relationship between the greenness of the local environment and the health and well-being of its inhabitants by looking at a number of possible…

  Boek