Spring naar content

235 publicaties gevonden

 • bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet

  SMART MOVES! heeft de afgelopen vier jaar in Nederland verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. In…

  Factsheet
 • een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten…

  Rapport
 • praktijkgericht onderzoek

  De Nederlandse Sportraad schrijft in haar meerjarig werkprogramma dat zij wil bezien of er een beleidsadvies moet worden gegeven over de implementatie van de beweegrichtlijnen. Dit onderzoek poogt daar antwoord…

  Scriptie
 • over de toekomst van sport, bewegen & gezondheid

  Inaugurele rede van Evert Verhagen uitgesproken op 7 mei 2018 voor het verkrijgen van het hoogleraarschap ‘epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid’ aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC). Ook…

  Proefschrift/oratie
 • Background The objective of this study was to derive evidence-based physical activity guidelines for the general Dutch population. Methods Two systematic reviews were conducted of English language meta-analyses in PubMed…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een medicijn voor veel aandoeningen

  Voldoende bewegen draagt bij aan de preventie van veel chronische aandoeningen en het beperken van de effecten daarvan. De Gezondheidsraad heeft in 2017 voor verschillende leeftijdsgroepen nieuwe beweegrichtlijnen opgesteld, op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2018/7

  Factsheet van het Mulier Instituut over sportdeelname & leefstijl. ‘Sporten is gezond’. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Maar leven sporters ook gezonder dan niet-sporters? Dat staat centraal in deze factsheet.…

  Factsheet
 • do bouts matter?

  Background: The 2008 Physical Activity Guidelines for Americans recommends that adults accumulate moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) in bouts of ≥10 minutes for substantial health benefits. To what extent the same…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de communicatie van de Nederlandse beweegrichtlijnen richting senioren

  Masterscriptie in het kader van studie Communicatie & Organisatie Universiteit Utrecht en uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke invulling van de communicatie…

  Scriptie