Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Challenge010 is een project dat als doel heeft jongeren van Rotterdamse voortgezet onderwijsscholen structureel te laten bewegen en ze direct op sociaal en mentaal vlak verder te ontwikkelen. Dat wordt…

    Artikel in vaktijdschrift