Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en het sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  3-meting van het onderzoek ‘Onbeperkt in beweging’. De eerdere uitvoeringen waren in 2012, 2015 en 2018. Het onderzoek moet inzicht geven in: hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking…

  Rapport
 • van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau

  Iedere provincie heeft een eigen visie met betrekking tot de beweegvriendelijke omgeving. De leefomgeving speelt een grote rol in de gezondheid van de inwoners. Denk hierbij aan veilige wandel- en…

  Factsheet
 • onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen.…

  Rapport
 • actualisatie sportnota Provincie Flevoland + uitvoeringsprogramma

  Het huidige provinciaal Sportbeleid is in 2013 vastgesteld en uitgewerkt in de sportnota 2013 – 2016 ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’. Dit beleid bestaat uit vier onderdelen: Topsport & talentontwikkeling…

  Beleidsnota
 • herziene sportnota 2013-2019

  Dit is een herziene Sportnota Flevoland. Het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015, ‘Zelfstandig en Uniek’ maakte een bijstelling van de huidige Sportnota noodzakelijk. De ambitie blijft om een belangrijke bijdrage te leveren…

  Beleidsnota
 • onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in de provincie Flevoland

  In 2012 is in opdracht van Sportservice Flevoland en de provincie Flevoland onderzoek gedaan naar aangepast sporten in Flevoland. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de sportwensen en -behoeften van…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de invulling van het Olympisch Plan 2028 bij de provincies Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland

  Het Interprovinciaal Overleg is alliantiepartner van het Olympisch Plan 2028. De twaalf provincies in Nederland zijn vanaf het ondertekenen door het IPO van het Olympisch Plan 2028 op 8 juli…

  Scriptie