Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • programma 2010-2016

  Op 11 november 2009 stelden Provinciale Staten van provincie Gelderland het voorstel ‘Gelderland Sportland : een wereld te winnen!’ vast. Daarmee omarmde Gelderland een nieuwe ambitie voor breedte én topsportbeleid,…

  Beleidsnota
 • een onderzoek naar de sportbeoefening door gehandicapten in Gelderland

  Onderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in het aanbod van spel- en sportactiviteiten die voor geestelijk en lichamelijk/ zintuiglijk gehandicapten worden georganiseerd. Het gaat hierbij om algemene informatie en…

  Rapport
 • Verschillende gemeenten binnen de regio Gelre-IJssel hebben aangegeven met het thema ‘Bewegen’ aan de slag te willen. Vandaar dat in deze factsheet dieper op dit thema wordt ingegaan. Werkgebied GGD…

  Factsheet
 • Gelderland moet de fitste provincie van Nederland worden, vindt gedeputeerde Jan Markink. En als je de tafel rondkijkt, alleen maar instemmende gezichten. De ‘Gelderse koppen’ – en één Haags gezicht-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inventarisatie, knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen

  Het lijkt erop dat sportmobiliteit in de toekomst in toenemende mate een probleem zal worden. Dit wordt veroorzaakt door het teruglopend aantal vrijwilligers en een verminderde bereidheid van ouders hun…

  Rapport
 • sociaal beleid provincie Gelderland 2009-2012, erbij houden, erbij halen

  Het sociaal beleid van de provincie Gelderland 2009-2012.

  Beleidsnota
 • Gelders coalitieakkoord 2007 - 2011, CDA, PvdA, ChristenUnie

  In het Coalitieakkoord 2007-2011 ‘Gelderland maakt het verschil’ staat het akkoord zoals dat tot stand is gekomen tussen de drie partijen CDA, PvdA en ChristenUnie beschreven.

  Beleidsnota