Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn

  ‘Sociale duurzaamheid’ vertegenwoordigt een belangrijk streven in het sociaal beleid van de provincie Noord-Brabant. De provincie beschouwt het vrijwilligerswerk als een belangrijke pijler van dit beleid, omdat het een noodzakelijk…

  Boek
 • nulmeting 2011/2012

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is…

  Rapport
 • deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7)

  In het Sportplan Brabant 2016 (Sportplan) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het Mulier Instituut de doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan gaat monitoren. De eerste stap…

  Rapport
 • deelonderzoek bezoek en deelname

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse…

  Rapport
 • deelonderzoek netwerkvorming

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal…

  Rapport
 • topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders

  De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven een nulmeting te ontwikkelen waarmee de stand van zaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016 anno 2012…

  Rapport
 • Informatiebrochure over de werkzaamheden en (kern)activiteiten van Sportservice Noord-Brabant. De Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) is een zelfstandige stichting, opgericht in 1979 op initiatief van het Provinciebestuur en de toenmalige Sportraad…

  Brochure
 • PON jaarverslag 2011

  Dit jaarverslag presenteert de activiteiten van Het Pon over 2011. In het jaarverslag worden een aantal opdrachtgevers aan het woord gelaten.

  Rapport
 • parade van Bossche sporters op de Spelen van 1900 tot 2012

  Mijntje Donners juicht. Een nieuwe olympische hockeygoal is geboren. De jubelende hockeyster van Den Bosch op de voorzijde van dit boek staat model voor de successen van Bossche sporters op…

  Boek