Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag

  Dit rapport is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met gezondheidsbevordering bezig is, zowel (Vlaamse) beleidsmakers praktijkwerkers (bijvoorbeeld (huis)artsen, opgeleide gezondheidscoaches, preventieadviseurs, leerkrachten, welzijns- en gezondheidsambtenaren). De focus ligt…

  Rapport
 • een ruimtelijke analyse

  Deze studie spitst zich toe op 3 soorten sportinfrastructuren, namelijk grasvelden, zwembaden en sporthallen, die respectievelijk in hoofdstuk II, III en IV worden besproken. Elk hoofdstuk is drieledig opgebouwd: eerst is…

  Rapport
 • verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld

  Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), actief sinds 2009, ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn…

  Rapport
 • de positionering van seniorensport in het Vlaamse sportfederatielandschap

  In deze vijfentwintigste BMS-publicatie staat de positionering van seniorensport in Vlaanderen en van OKRA-SPORT als grootste aanbieder van seniorensport in het Vlaamse sportfederatielandschap centraal. Een algemeen kader rond senioren(sport) in…

  Rapport
 • een verkennende analyse van good practices als inspiratie voor de clubsport van de toekomst

  Dit is het tweeëntwintigste nummer in de reeks van BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke…

  Verslag
 • leidraad bij de testafneming, referentiewaarden voor 6- tot en met 12-jarige jongen en meisjes in Vlaanderen, groeicurven voor 6- tot en met 18-jarige jongens en meisjes in Vlaanderen

  Dit handboek, samen met handboek EUROFIT, verschenen naar aanleiding van de Bloso Jeugdsportcampagne ’92-’93, is de Vlaamse bijdrage aan het EUROFIT-project. Beide handboeken maken de EUROFIT testbatterij toegankelijk voor leerkrachten…

  Handboek / handleiding
 • een studie naar het aanbod en gebruik van Finse pistes in Vlaanderen

  Dit is het twintigste nummer in de reeks van BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke…

  Rapport
 • organisatie en planning van sport en sportbeleid in Vlaanderen (tweede druk)

  Vlaanderen voert sinds meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dit heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is. In het voorliggende werk staan de organisatie en de…

  Boek
 • basisrapportering over het Vlaamse sportdienst panel 1.0 (VSDP1.0)

  Dit is het eenentwintigste nummer in de reeks van BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke…

  Rapport
 • sport, door samenspel scoren, naar een gezond, duurzaam, resultaatgericht sportbeleid

  ‘Door samenspel scoren’ is een bundeling van beleidslijnen om te komen tot een coherent gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid. Het bevorderen van het samenspel tussen de diverse actoren in het…

  Rapport