Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Als minister bevoegd voor de sport heeft de heer Martens bij aanvang gesteld werk te willen maken van de actualisering van het Bloso, de Vlaamse overheidsinstelling voor de sport. In…

  Rapport
 • vier decennia sportbeleid en sportparticipatie

  Onze samenleving heeft de afgelopen veertig jaar heel wat veranderingen ondergaan. Ook het Vlaamse sportlandschap is in deze periode opvallend geëvolueerd. Sport en samenleving zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.…

  Boek
 • Vlaamse regionale indicatoren

  Deze VRIND-editie is het derde rapport in de lopende legislatuur van de huidige Vlaamse Regering. Er wordt een uitgebreide set van indicatoren gedocumenteerd waarin zowel de ontwikkelingen in de Vlaamse…

  Rapport
 • Het magazine ‘Sportclubs bekennen kleur’ maakt deel uit van de gelijknamige campagne van het programma ‘Jeugd en Sport’ van de Koning Boudewijnstichting. Deze campagne wil laagdrempelig en pretentieloos zijn: sport…

  Vaktijdschrift
 • deelrapport 1, participatiegegevens

  Gegevens over de frequentie waarmee Vlamingen vrijetijdsactiviteiten beoefenen. Met dit groots opgezette onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar, waarvan dit het eerste rapport is,…

  Rapport
 • deelrapport II, frequentiegegevens

  In 1984 werd door de Studiegroep voor Cultuurbevordering een grootscheeps vrijetijdsonderzoek opgezet. In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op hoe frequent of hoe intensief de Vlaming de vrijetijdsactiviteiten beoefent.

  Rapport
 • uitdagingen voor de clubgeorganiseerde sport

  Dit is het negende nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit.…

  Rapport
 • vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recreatie

  In Stativaria 32, een brochure van de administratie Planning en Statistiek, geven de auteurs een antwoord op de vragen: hoeveel vrije tijd heeft de Vlaming, is hij tevreden met het…

  Rapport
 • het - 'thuis in de stad'-project

  Een van de doelstellingen van het project ‘Thuis in de stad’ is een visie te ontwikkelen op de toekomst van de stad en in het bijzonder op de rol die…

  Rapport