Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • meerjarenbeleidsprogramma 2021-2024

  Dit document is een integraal meerjarenbeleidsprogramma gericht op sport, bewegen en preventie in de brede context van de Drentse vraagstukken/opgaven. 

  Beleidsnota
 • Gemeenten moeten meer werk maken van bewustwording en het stimuleren van een gezonde levensstijl onder ouderen. Gemeenten hebben een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), om…

  Rapport
 • kansen voor de openbare gezondheidszorg!

  Deze notitie is geschreven in opdracht van en met een aantal van de 15 gemeenten binnen GGD Gelre-IJssel. Veel ambtenaren Volksgezondheid binnen de GGD Gelre-IJssel hebben een dubbelrol, zij werken…

  Verslag