Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Het vorige artikel zou over tien jaar zo in de krant kunnen staan. In dit tweede deel zoomen we in op wat dit nu voor gevolgen heeft voor ons vak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De meeste pleinen in Nederland kunnen uit groeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In recente bijdragen in dit blad betoogde ik dat scholen niet al te zuinig met de lessen bewegingsonderwijs moeten omspringen en dat plezier in bewegen en bewegingsonderwijs wezenlijk is. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 •  “Als je gaat sporten ben je meer actief en dan kan je beter nadenken”. Dit is een uitspraak van een leerling uit groep 7 van een basisschool in Assen, die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Kinderen op de basisschool brengen dagelijks vier tot zes uur door in het klaslokaal, veelal zittend op hun stoel. Bewegen doen ze in de pauze of tijdens de gymles, maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • project competenties instructeurs LO/Sport

  Het project ‘competenties instructeur LO/Sport’ is opgezet in het kader van de invoering van het flexibele personeelssysteem. Binnen defensie wordt gezocht naar mogelijkheden om verworven competenties binnen de organisatie om…

  Scriptie