Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • Leerlingen in het vmbo die de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid volgen (SDV), worden voorbereid op en maken kennis met geüniformeerde beroepen. Denk aan beroepsgroepen als de marechaussee, politie, douane,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • KVLO en de opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding willen, in samenwerking met deskundigen uit het werkveld, een standaard ontwikkelen voor het leren omgaan met conflictgedrag en agressie. Op dit moment wordt hard…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vaker dan ik zou willen, moet ik tijdens een gymles als politieagent optreden. “Meester, hij schopte me” of “Meester, zij zei…..”. Veel liever zou ik mij volledig op de inhoud van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de normalisering van het gebruik van agressie onder jongeren op de Nederlandse voetbalvelden

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke situaties van agressief gedrag doen zich voor op en rondom de voetbalvelden, en hoe is dit te begrijpen…

  Scriptie
 • De excessen in het amateurvoetbal daalden in het afgelopen seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar met ongeveer vijftien procent. In het afgelopen seizoen ging het in één op de 3.500…

  Online artikel
 • een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

  Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en…

  Scriptie