Spring naar content

272 publicaties gevonden

 • een mixed method onderzoek naar individuele-, werk- en organisatiekenmerken die gerelateerd zijn aan het werkvermogen , de invulling van deze factoren in de praktijk en de wensen en ideeën voor toekomstig ouderenbeleid om de haalbaarheid van de verhoogde pensioenleeftijd te vergroten voor docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs

  Het werkvermogen wordt gedefinieerd als het fysiek en mentaal in staat zijn om aan de taakeisen te kunnen voldoen. Volgens verschillende onderzoeken neemt het werkvermogen af met de leeftijd en…

  Scriptie
 • factsheet 2016

  Dit factsheet gaat over langdurig zitten op het werk. In 2015 brengen Nederlanders gemiddeld 9,5 uur per dag zittend door. Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 8,3 uur op een weekenddag en…

  Factsheet
 • opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

  In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel…

  Boek
 • leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later, Sociaal en Cultureel Rapport 2016

  De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden…

  Boek
 • Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Meisjes doen het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn…

  Boek
 • factsheet

  Medio 2016 is het rapport van de Arbeidsmarktmonitor Sport gepresenteerd, waarin voor het eerst ook Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als partner participeerde. In deze factsheet wordt een aantal voor…

  Factsheet
 • een onderzoek naar plan en praktijk van een beleidsinterventie met sport gericht op arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

  Wajongers blijken maar weinig te werken. Daarnaast is de groep jonggehandicapten het afgelopen decennium fors toegenomen. Ingrijpen is nodig om de maatschappelijke kosten in toom te houden. Recent is een…

  Scriptie
 • factsheet oud-topsportfase

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving

  ‘Succes heb je zelf in de hand; falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Winnaars in de competitie om maatschappelijk succes hebben een…

  Proefschrift/oratie
 • Deze arbeidsmarktmonitor sport levert veel informatie over de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De highlights van de monitor zijn: Meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni, minder vaak een sportbaan Veel…

  Rapport