Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre

  This article focuses on the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre. We conceptualise the reception centre as a liminal space and analyse how this liminal…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Deze publicatie betreft het vierde boekje dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het boekje betreft een weergave van de lezingen die in het voorjaar van…

  Boek
 • kwetsbare doelgroepen

  Deze editie van de Buurtsportcoach gaat helemaal over kwetsbare doelgroepen en laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel…

  Vaktijdschrift
 • hoe te komen tot een samenhangende aanpak?

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit werk & inkomen, integratie en participatie, Wmo, volksgezondheid, huisvesting of anderszins. De handreiking biedt handvatten en tips bij…

  Werkboek / instrument
 • challenges for instructors and their support needs

  Which kind of support do sports instructors need, if they offer sports for refugee children, adolescents and adults in sports clubs, youth facilities, schools, neighbourhood centres, etc.? What motivates them…

  Rapport
 • een onderzoek naar de meest geschikte interventies om het verdrinkingsrisico te verlagen

  Door middel van een analyse van krantenartikelen over verdronken asielzoekers wordt het probleem (een verhoogd verdrinkingsrisico) in beeld gebracht. In het tweede deel wordt er een analyse gegeven van mogelijke…

  Rapport
 • een onderzoek naar zwemvaardigheid en het gevaar voor verdrinking van vluchtelingen in Nederland

  Het doel van deze studie is om de zelf-gerapporteerde zwemvaardigheid, het besef van het extra verdrinkingsrisico in Nederland en eventuele belangstelling voor zwemlessen bij vluchtelingen in Nederland in kaart te…

  Rapport