Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • ‘The Leisure Industries’ is the first book to scan the entire field of leisure from the point of view of leisure providers rather than from a demand-side perspective. Arguing that…

  Boek
 • samenwerking tussen sport en bedrijfsleven, toen, nu en in de toekomst

  In deze uitgave ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Sport&Zaken gaan onderzoekers van het Mulier Instituut nader in op de relatie tussen sport en bedrijfsleven. Hoeveel geld gaat er…

  Boek
 • differences between occupations and business sectors

  Dit artikel beschrijft het vóórkomen van zitten in de Nederlandse beroepsbevolking tijdens werk, vrije tijd en overige activiteiten. Ook gaat het in op de verschillen in zitduur tussen beroepsgroepen en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, leren en leiderschap

  Doel van dit boek is de dialoog aan te jagen over hoe samenwerking, organiseren, leren en leiderschap het best vorm kunnen krijgen. Wat is gedeeld leiderschap? Nieuwe vormen van organiseren…

  Boek
 • de vijf universele factoren van excellent presteren

  Dit boek beschrijft het bewezen HPO-raamwerk dat bestaat uit de vijf universele factoren waar men op moet focussen om de organisatie te veranderen in een High Performance Organization (HPO) te…

  Boek
 • rapport naar aanleiding van een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen in talentontwikkeling tussen sport- en bedrijfsorganisaties

  In deze studie wordt gekeken naar de wijze van talentontwikkeling in sport- en bedrijfsorganisaties. Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dat sport- en bedrijfsorganisaties steeds meer overeenkomsten vertonen. Een logisch…

  Rapport
 • hoe de 'wisdom of crowds' onze samenleving zal veranderen

  We leven in een unieke tijd: dankzij het internet kunnen we samenwerken op een schaal en een manier die tot voor kort onmogelijk was. Daardoor kunnen we veel beter gebruik…

  Boek
 • een winstgevende combinatie!, sportende ondernemers presteren beter

  Nederlandse ondernemers zijn zeer sportief en het merendeel vindt bovendien dat sport een positieve bijdrage levert aan het functioneren en de prestaties van hun onderneming. Liefst 85% van de ondernemers…

  Factsheet
 • de mens als kloppend hart van de organisatie

  ‘Mensen vormen ons enige bezit’. ‘Wij zijn een op kennis gebaseerde onderneming’. ‘Mensen zijn onze belangrijkste middelen’. Dergelijke uitspraken horen we steeds vaker en ook van steeds meer organisaties. De…

  Boek
 • verhalen van pioniers en vernieuwers

  ‘Ondernemen in de sport’ is een boek met 32 biografische vertellingen van ondernemers in de sport. Het zijn authentieke en openhartige verhalen van pioniers en vernieuwers over passie, doorzettingsvermogen, succes…

  Boek