Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • fourth edition

  An Athlete’s Guide to Agents, Fourth Edition is designed to better prepare athletes and their families to screen, select, and work with an agent and other advisers who will guide…

  Boek
 • leerlingen met motorische beperkingen in het regulier onderwijs

  Een leerling met een motorische beperking binnen een reguliere school vraagt vaak om specifieke begeleiding, zowel in de klas als in de lessen bewegingsonderwijs. Passend bewegingsonderwijs betekent dan optimaal gedifferentieerd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • jij doet toch ook mee?

  De KVLO wil voor iedere leerling drie uur gym op school (door een vakleraar) én een naschools sportaanbod van twee uur (voor PO, VO en mbo). Zodat elk kind, van 6 tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • We worden elke dag geconfronteerd met kinderen met onaangepast speelgedrag tijdens onze lessen bewegingsonderwijs en op het plein. Bijvoorbeeld kinderen die niet meedoen of kinderen die snel boos worden. Hoe kunnen we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • er zit veel meer gymnastiekdocent in de kinderen dan wij denken!

  Iedereen heeft de beelden van de gymnastieklessen van vroeger wel eens gezien. Het klassikale lesgeven van toen is in de loop der jaren sterk veranderd. Tegenwoordig krijgen kinderen meer vrijheid in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • topsportbegeleiding in het mbo

  Dit artikel gaat over de vooruitgang in de topsportbegeleiding in het mbo. Onder andere het topsportaddendum en indicering van talenten worden besproken in het artikel. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • achtergronden, resultaten en toekomst

  Dit artikel gaat over kinderen met motorische achterstanden. Die zijn er in verschillende gradaties. Wat je kunt doen en de rol van Motorische Remedial Teaching wordt uitgelegd vanuit verschillende invalshoeken. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • lesgeven is leren spelen met balans, 2

  Klasse(n)spel heeft als belangrijkste doel om scholen, teams en docenten te ondersteunen bij het (duurzaam) verbeteren van het leerklimaat in de klas. Klasse(n)spel wil scholen, teams en docenten leren zien…

  Artikel in vaktijdschrift