Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • leraren passend onderwijs

  Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze lijst met aandachtspunten richt zich op de onderwerpen die voor leraren van belang zijn met betrekking tot passend onderwijs.…

  Verslag
 • leerboek voor sociaal pedagogisch werk en sociaal pedagogische hulpverlening, sociaal cultureel werk en maatschappelijk culturele vorming, activiteitenbegeleiding, onderwijs en recreatiewerk

  Dit is een leerboek voor sociaal-pedagogisch werk, sociaal-cultureel werk en activiteitenbegeleiding en gaat over het begeleiden van spel- en sportactiviteiten. Het boek bestaat uit zes delen, waarin de bekwaamheden van…

  Boek
 • talentcoaches en talentouders over pedagogisch verantwoorde ontwikkeling van jonge sporttalenten

  In de ontwikkeling van jonge talenten zijn ouders en coaches invloedrijke personen, zowel ten aanzien van hun sporttechnische als psychosociale ontwikkeling. Talentcoaches hebben een belangrijke taak om hun sporters beter…

  Rapport
 • een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen

  In de afgelopen jaren zijn vooral ouderen sportiever geworden. Tegelijkertijd hebben 50-plussers vaker last van pijnklachten en chronische ziekten, waardoor zij minder gaan bewegen en sporten of (overwegen te) stoppen.…

  Rapport
 • Deze publicatie betreft het ‘Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal 2008-2012’. Het geeft structuur, advies en ondersteuning bij inspanningen op het gebied van opleiding en training van stewards in het betaald voetbal…

  Handboek / handleiding
 • ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders

  Aan sport wordt in onze moderne samenleving veel waarde gehecht. Sport is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor heel veel Nederlanders, maar er valt meer mee te winnen voor de…

  Proefschrift/oratie
 • een onderzoek naar de kenmerken en betekenis van coördinatoren en begeleiders op topsport talentscholen voor de optimale ontwikkeling van het geaccrediteerde sportieve talent

  De Topsport Talentscholen bestaan twintig jaar. In deze twintig jaar is het topsportklimaat veranderd, professioneler geworden. Dit heeft zijn weerslag op het belang dat wordt toegekend aan talentontwikkeling, zeker als…

  Scriptie
 • organisaties, opleidingen en begeleiders, bijlagen examenscriptie

  De Stichting Recreatie heeft begin 1992, in samenwerking met de Nederlandse Belangenvereniging voor Buitensport een keurmerk voor Buitensporten ingevoerd. Het keurmerk staat voor veilige, natuurgerichte en milieuvriendelijke buitensport. Organisaties en…

  Rapport
 • organisaties, opleiding en begeleiders

  De Stichting Recreatie heeft begin 1992, in samenwerking met de Nederlandse Belangenvereniging voor Buitensport een keurmerk voor Buitensporten ingevoerd. Het keurmerk staat voor veilige, natuurgerichte en milieuvriendelijke buitensport. Organisaties en…

  Rapport