Spring naar content

605 publicaties gevonden

 • voorwaarden voor een inclusieve samenleving

  Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt…

  Rapport
 • Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2016). In deze bijdrage, waarin we een thema uit het sportverenigingsleven in Nederland belichten, gaan we dieper in op de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2015) over het onder druk staan van zwembaden. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2016) over breedtesportaccommodaties in Nederland.

  Artikel in vaktijdschrift
 • zeer hoge dichtheid voetbalaccommodaties - ook in krimpgebieden

  Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2016). In dit artikel wordt allereerst een meer algemeen beeld geschetst van wie voetbalt en waar en waarop hij of zij dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2009) over de ruimtebehoefte voor de sport en dat sport een plek moet krijgen binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening. 

  Artikel in vaktijdschrift