Spring naar content

116 publicaties gevonden

 • rapport onderzoek naar natuurbeleving

  In deze rapportage zijn de resultaten en conclusies opgenomen van de achterbanraadpleging op het thema natuurbeleving. Het betreft een achterbanraadpleging. Achterban geldt in ruime zin. Dit zijn leden en niet-leden…

  Rapport
 • een onderzoek naar de betekenissen die sportparachutisten geven aan parachutespringen als wedstrijdsport

  Sportparachutespringen; het verlaten van een goed werkend vliegtuig om tussen hemel en aarde in vrije val of onder de parachute verschillende disciplines te beoefenen. Een luchtsport wiens internationale wedstrijden de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar lespraktijk en vakopvattingen van docenten lichamelijke opvoeding die werkzaam zijn in de bovenbouw havo/vwo

  Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vraag: Wat is de inhoud van de lessen lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het havo/vwo, waarom geeft de leraar deze inhoud aan…

  Verslag
 • robot, dier of mens?, de invloeden van outfitkleur en controle(gebrek) op (de)humanisatie, stereotypering en emoties

  In dit onderzoek zijn de effecten van controle(gebrek) en outfitkleur onderzocht op (de)humanisatie, stereotypering en emoties met betrekking tot scheidsrechters. Om deze voorspellingen te toetsen is gebruikgemaakt van een online…

  Scriptie
 • je merkt dat het werkt!

  Het doel van deze studie is om te kijken of priming met een bepaald stereotype naast effect op cognitieve prestaties en gedrag ook effect heeft op fysieke prestaties. De verwachting…

  Scriptie