Spring naar content

145 publicaties gevonden

 • het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties

  Leden, supporters, sponsors, overheden, maatschappelijke organisaties en media verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en -managers nu ook, naast sportieve, culturele en…

  Proefschrift/oratie
 • an empirical study of CEO structure and board composition in UK football

  The researcher examines the issue of corporate governance and its effects on the financial and on-the-field performance of UK football clubs, by analyzing a sample of 29 UK clubs over…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal

  Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke betekenissen verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo) geven aan de organisatie van de A- en B-league…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de districtsbestuurslaag van de KNVB in een veranderende organisatie

  Dit onderzoek gaat over de districtsbestuurslaag van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), sectie amateurvoetbal. Naast het landelijke bestuur in Zeist, het bestuur amateurvoetbal, kent de organisatie van de KNVB zes…

  Scriptie
 • 'voor kwaliteit in bewegen, elke dag'

  Dit topic is gewijd aan de KVLO zelf. Dit jaar hebben we afgesproken wat de koers is voor de komende jaren. In dit artikel wordt door het hoofdbestuur een compacte…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij…

  Factsheet
 • the potentials and risks of board executives with a football background in Dutch football

  This paper examines the influence of board executives with a background in football on both the sportive and financial performance of the football club. In order, the researchers used data from…

  Scriptie
 • position paper

  Sport events are appreciated as important sources of inspiration and positive energy. Yet, for a growing number of people, the negative aspects of sport events have come to cast a shadow…

  Rapport