Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  De Atlas voor gemeenten 2019 heeft als thema groei & krimp. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Welke factoren spelen een rol in het verklaren van groei en krimp? En…

  Boek
 • slotpublicatie sociale staat van het platteland

  Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en…

  Rapport
 • update 2015

  De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (update 2014)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in…

  Rapport
 • Sociaal en Cultureel Rapport 2014

  Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet…

  Boek
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg

  De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in…

  Rapport
 • maatschappelijke kosten en baten van beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen

  Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft in opdracht van de Provincie Zeeland en de Rijksoverheid een maatschappelijke kosten-batenanalyse verricht voor Zeeuws-Vlaanderen in samenhang met de verwachte krimp van de…

  Rapport