Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • beleid en onderzoek, editie 2012 / 2013

  2012/2013 was een jaar met hoge pieken en diepe dalen. De Spelen van Londen vormden een fantastisch sportfeest, maar bleken niet voldoende om het Olympisch Plan te redden. In de…

  Jaarboek
 • bijdrage geschreven voor het IX world sport for all congress, Papendal, 29 oktober 2002

  Medio 2000 heeft de sector Topsport van NOC*NSF een topsportindex gepresenteerd. Deze topsportindex is bedoeld als een graadmeter van de prestaties in de Nederlandse topsport. Na de succesvolle introductie van…

  Rapport
 • De breedtesport krijgt binnen het Tilburgse sportbeleid al geruime tijd speciale aandacht. Ondanks diverse succesvolle pogingen en acties in de afgelopen jaren om de breedtesport binnen Tilburgs stadsgrenzen extra te…

  Rapport
 • breedtesportprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van de breedtesport in Maastricht

  De Breedtesportimpuls komt voor de gemeente Maastricht op het moment dat het nieuwe sportbeleid wordt vastgesteld. Hierdoor kan optimaal aansluiting worden gevonden bij de impuls die het rijk wil geven…

  Rapport
 • verschuivingen in de relatie tussen amateurisme en professionalisme in het Nederlandse tennis

  De Internationale Lawn Tennis Club van Nederland heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum opdracht gegeven aan het IVA tot het opstellen van een wetenschappelijke essay met als thema de…

  Boek
 • het publieke beheer van de sport- en bewegingssector, 1e uitgave

  Sport en beweging zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Waar sport vroeger eerder een maatschappelijk randfenomeen was, vormen sport en beweging nu een manifest onderdeel van de…

  Boek
 • beleid en onderzoek, editie 2011 / 2012

  Deze elfde editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2011/2012 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • The Recreational Sports Journal is the scholarly publication of the NIRSA Foundation, a nonprofit organization established to support the goals of the National Intramural-Recreational Sports Association and whose purpose is…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • The Recreational Sports Journal is the scholarly publication of the NIRSA Foundation, a nonprofit organization established to support the goals of the National Intramural-Recreational Sports Association and whose purpose is…

  Wetenschappelijk tijdschrift