Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • beleid en onderzoek, editie 2009 / 2010

  Deze negende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2009/2010 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • magazine met gezonde kijk op top- en breedtesport

  In dit tijdschrift worden de top- en breedtesport van de gemeente Amsterdam naar voren gebracht middels artikelen, interviews en columns. Dit betreft de vijfde editie van ‘Sportief Amsterdam’. De vijf…

  Vaktijdschrift
 • een handreiking voor sportief beleid

  Sport en sportieve recreatie, heerlijk om te doen en om intens van te genieten. Dat kan op verschillende manieren. Sportieve recreatie wordt door de auteurs omschreven als actief en ongedwongen…

  Boek
 • Dit magazine is een uitgave van Sportief Nederland BV in samenwerking met Provincie Flevoland en Sportservice Flevoland. Het tijdschrift geeft een inzicht in de top- en de breedtesport binnen de…

  Vaktijdschrift
 • beleid en onderzoek, editie 2008 / 2009

  Deze achtste editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2008/2009 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • In 2007 verscheen de kabinetsnota lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 ‘Gewoon homo zijn’ (Ministerie van OCW, 2007). In navolging hiervan vond op 4 december 2008 de aftrapbijeenkomst plaats voor de Alliantie…

  Rapport
 • kaderstellende notitie breedtesport provincie Utrecht

  Kaderstellende notitie breedtesport van de provincie Utrecht.

  Beleidsnota
 • heel Nederland naar Olympisch niveau, plan van aanpak op hoofdlijnen

  Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar…

  Rapport
 • Dit betreft de derde editie van de Rapportage sport. Eerdere edities verschenen in 2003 en in 2006. In deze rapportage zijn de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen in de sport van de…

  Boek
 • monitor sportief gedrag, 0-meting, een eerste beschrijving van ervaringen van sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport

  Tijdens het sportseizoen 2007-2008 hebben de NSA en Kennispraktijk Steenbergen onderzoek gedaan naar sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport. Zo’n duizend sporters, scheidsrechters, coaches, supporters en ouders hebben…

  Rapport