Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • De trend van het aanbieden van allerhande sport- en beweeg – activiteiten buiten de school, verzorgd door anderen dan de docent LO, zet steeds verder door. Bijvoorbeeld met leerlingen in de tweede…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een passend sportaanbod door schoolactieve verenigingen

  Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Naast meer scholen die zich in steeds grotere mate gaan verbinden met het buitenschoolse sporten en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • toegankelijkheid belangrijkste voorwaarde

  Willen scholen binnen cluster 3 van het speciaal onderwijs deelnemen aan een sportactiviteit, dan is toegankelijkheid voor de leerlingen de belangrijkste voorwaarde. Deze conclusie trekt KVLO-stagiair Vincent Westerkamp in een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gemeente Maastricht

  Deze publicatie betreft de ‘Schoolsportagenda 1995-1996’ van de gemeente Maastricht betreffende de schoolsportprojecten en de buitenschoolse toernooien. In deze agenda staan zowel de namen van de schoolsportprojecten als de data…

  Rapport
 • uitkomsten van de eerste peiling lichamelijke oefening aan het einde van de basisschool en in LOM- en MLK-scholen

  Deze ‘Balans’ bevat het verslag van het eerste volledige peilingsonderzoek van lichamelijke oefening aan het einde van de basisschool en in LOM- en MLK-scholen. De peilingsonderzoeken zijn bedoeld om een…

  Rapport
 • school sites and community sports provision

  Deze brochure verklaart de behoeften voor scholen hun reeks van activiteiten uit te breiden in de zin van een algemene vooronderstelling tegen ontwikkeling op schoolspeelvelden.

  Brochure
 • een onderzoek naar de organisatie en de sociale opbrengst van sport- en beweegactiviteiten in het kader van de brede school

  Centrale vraag in deze afstudeerscriptie is tweeledig en luidt: hoe worden sport- en beweegactiviteiten binnen de brede school georganiseerd en met welke succes- en faalfactoren met rekening worden gehouden om…

  Scriptie
 • over de afstemming van het binnen- en buitenschoolse aanbod binnen sportkennismakingsprojecten

  Onderzoeksverslag over de afstemming van het binnen- en buitenschoolse aanbod binnen sportkennismakingsprojecten.

  Verslag
 • opbrengsten landelijk experiment verlengde schooldag voortgezet onderwijs

  Dit boekje bevat de uitkomsten van het Landelijke experiment Verlengde schooldag voortgezet onderwijs (VSD-VO), wat in Nederland plaatsvond van 1997 tot en met 2001. Dit experiment heeft veel ervaringen opgeleverd…

  Boek