Spring naar content

117 publicaties gevonden

 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), diversiteit, sociale inclusie, beleid en samenwerking (deel 4)

  BMS Studie 37 is het vierde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden langs de ene kant aspecten van diversiteit en sociale inclusie…

  Rapport
 • criteria voor het Haags Sportinitiatief

  Het doel van het Haags Sportinitiatief is om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen, zodat zij op regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten.…

  Online artikel
 • evaluatierapport januari 2017

  In de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West zijn rond januari 2016 drie pilots gestart, waarbij buurtsportcoaches en beweegcoaches (welke hierna gezamenlijk ‘BSC’ worden genoemd), ingezet worden om kwetsbare Amsterdammers…

  Rapport
 • een realistisch perspectief op redzaamheid

  Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op…

  Rapport
 • een interpretatief onderzoek naar de betekenissen die topsporters geven aan maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter

  Dit onderzoeksrapport richt zich op de betekenissen die topsporters geven aan de door hen uitgevoerde maatschappelijke taken binnen hun functie als topsporter. De laatste decennia is er een ontwikkeling gaande…

  Scriptie
 • Dit handboek is ontwikkeld als onderdeel van het door de Europese Unie medegefinancierde HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community) project. HASIC is een samenwerkingsproject tussen zeven Europese landen:…

  Handboek / handleiding
 • cocreatie in de netwerksamenleving

  Een boek over de beweging naar een genetwerkte, cocreëerende overheid en de veranderingen voor overheidsorganisaties, ambtenaren en publieke professionals die hierop volgen.

  Boek
 • een procesonderzoek naar de tweede peiler gericht op sportstimulering van de sportnota 2004-2012 'ondernemend en grensverleggend'

  De volgende onderzoeksvraag is leidend in dit onderzoek: Hoe heeft de implementatie van het beleid van het in de Maastrichtse sportnota gesteld speerpunt ‘stimuleren van sociale participatie in het algemeen…

  Scriptie
 • evaluatieonderzoek van het project 'Run je eigen voetbalclub'

  In dit onderzoek is het project ‘Run je eigen voetbalclub’ geëvalueerd. Uit de literatuur zijn domeinen binnen ‘Run je eigen voetbalclub’ in een theoretische kader geplaatst. Hierbij kan men denken…

  Scriptie