Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • de effecten van beweging op leerprestaties van kinderen

  Wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben onderzoek gedaan naar de lang- en kortdurende effecten van bewegen op de leerprestaties van kinderen. In dit pamflet worden de conclusies van dit onderzoek beschreven: Matig…

  Verslag
 • important for sport expertise and academic achievement for elite young athletes

  In dit proefschrift is gekeken naar de relatie tussen sport- en schoolprestaties van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De resultaten laten zien dat sporttalenten vaker dan…

  Boek
 • een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport

  Deze literatuurreview gaat in op de vraag wat er bekend is over de maatschappelijke effecten van sport. Hiervoor zijn nationale en internationale wetenschappelijke publicaties bestudeerd. Ook vonden interviews plaats met…

  Rapport
 • contributions of experimental research on aerobic exercise

  Executive function refers to the cognitive processes necessary for goal-directed cognition and behavior, which develop across childhood and adolescence. Recent experimental research indicates that both acute and chronic aerobic exercise…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • sport and physical activity enhance children's learning

  Sport and physical activity participation are generally promoted for their positive impact on children’s physical and mental health. However, increased participation in sport and other forms of physical activity are…

  Rapport