Spring naar content

136 publicaties gevonden

 • rapportage, 8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • enquête gemeenteambtenaren sport, factsheet 2016/10

  Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls…

  Factsheet
 • verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

  De inzet van buurtsportcoaches wordt gevolgd met verdiepingsonderzoeken. Het voorliggende rapport betreft de vijfde meting. De verdiepingsonderzoeken zijn geen effectmetingen, maar onderzoeken naar de inzet, werkzaamheden en ervaringen van de…

  Rapport
 • provinciaal onderzoek naar de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches

  In 2012 heeft Sportservice Overijssel in samenwerking met de gemeenten het provinciaal onderzoek ‘Combinatiefuncties in Overijssel’ uitgevoerd. In 2015 is het onderzoek herhaald en zijn ook de buurtsportcoaches uitgenodigd om…

  Rapport
 • De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Aan het werk met combinatiefuncties is de titel van het eindrapport van de Taskforce Combinatiefuncties. De opdracht van de Taskforce lag onder meer in het beschrijven en geven van oplossingen rondom de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De laatste jaren wordt in ons werkveld onderwijs maar ook daarbuiten steeds vaker gesproken over de combinatiefunctie. Het kabinet heeft de ambitie om 2500 nieuwe combinatiefuncties in te voeren. Wie is de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Gemeente Boarnsterhim is een van de twaalf gemeenten in Nederland waar afgelopen jaar in samenwerking met de Alliantie School en Sport een pilotproject is gestart. Dit project behelst het bevorderen…

  Artikel in vaktijdschrift