Spring naar content

195 publicaties gevonden

 • Nu het onderwijs tijdens de coronapandemie heeft getoond óók online uit de voeten te kunnen, zou je kunnen overwegen om onlineonderwijs in te passen in het ‘nieuwe normaal’. Ook andere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leerlingen hebben elkaar de laatste drie schooljaren zowel live als online meegemaakt, terwijl er ook verschillende lockdowns plaatsvonden. Wat is het effect van de  coronaperiode en lockdowns op hun onderlinge…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in gesprek met Anita Vreugdenhil

  Uit onderzoek van Maastricht UMC+ naar de leefstijl van kinderen blijkt dat kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar tijdens de coronapandemie langdurig minder zijn gaan bewegen. Bovendien…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rimpeling of tsunami?

  We hebben recentelijk een periode van lockdown en coronamaatregelen achter de rug. De meeste scholen beginnen weer langzaamaan naar de ‘normale’ situatie terug te keren. In LO Magazine 4 besteden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat zijn de gevolgen van de corona lockdown voor de motoriek van kinderen?

  Na de eerste corona lockdown in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Precies twee jaar geleden stonden we aan het begin van een wereldwijd gezondheidscrisis’. Persoonlijk heb ik dit begin als heel stressvol ervaren: Wat is er aan de hand? Hoe gevaarlijk…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afgelopen twee jaar was fysiek bewegingsonderwijs vaak niet of beperkt mogelijk. Welke aanpassingen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor LO(1) waren noodzakelijk en wat was toegestaan?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2021

  De sportdeelname van Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis ook in 2021 drastisch afgenomen. Vooral onder jongeren heeft de coronacrisis grote invloed gehad op het sportgedrag: in 2020 daalde de…

  Rapport
 • In het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid heeft het ZwemanalyseLAB Calo Windesheim een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het inschattingsvermogen van kinderen die zich in een zwemlestraject bevinden. Dit onderzoek bestaat…

  Factsheet