Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • samen scoren!, inspiratie voor beginnende en gevorderde bruggenbouwers

  Deze publicatie met informatie, voorbeelden en succesverhalen, biedt inspiratie voor iedereen die betrokken is bij sport en cultuur, om te komen tot nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden en verbindingen. De publicatie bevat…

  Verslag
 • onderzoeksrapport perspectieven op de beeldvorming van voetbal in Australië in de periode 2004 tot heden

  Voetbal lijkt veel invloed te hebben op het Europese leven. Interessant is te onderzoeken hoe het beeld van voetbal in Australië zich uit. Deze scriptie biedt een overzicht van de…

  Scriptie
 • een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

  Loopt er een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn door Nederland? De zuilen worden steeds meer een herinnering uit het verleden, en andere sociaal-culturele tegenstellingen treden op de voorgrond. Politiek manifesteren deze zich…

  Brochure
 • tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, kunst in en buiten de klas, wie stimuleert het artistieke talent?

  Artistieke talentontwikkeling wordt per school anders ingevuld. Projecten in het basisonderwijs vertonen geen samenhang, op de middelbare school zijn cijfers belangrijker dan experimenteerdrift, initiatief nemen of procesgericht denken. Van doorlopende…

  Vaktijdschrift
 • sport en de sociale functies van religie

  Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving, religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder…

  Boek
 • Taal is het vehikel waarvan de geschiedschrijver zich bedient, om te onderzoeken en vervolgens te beschrijven ‘wie es eigentlich gewesen’. En dus ook in geschiedenis van het gymnastiekonderwijs bepalen de…

  Scriptie