Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • In dit boek wordt sport behandeld als een cultureel fenomeen. Ingegaan wordt op de veranderende relatie tussen sport en cultuur. Als eerste wordt het culturele karakter van sport beschreven. Vervolgens wordt…

  Boek
 • Sportpädagogische Skizzen

  In dit boek beschrijven een aantal pedagogen verschillende manieren waarop men menselijk bewegen cultureel kunt benaderen. Hierbij wordt ingegaan op de voorwaarde van lichamelijke opvoeding binnen en buiten de school.…

  Boek
 • 'Parrèsia', vrijheid en verzet

  Rede uitgesproken door Prof. M.S. Prange bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University op vrijdag 21 april 2017.

  Verslag
 • De doelstelling van deze thesis is een wetenschappelijke analyse van het debat over de verbinding tussen sport en cultuur. Het gaat hierbij om zowel een politiek als maatschappelijk debat. De…

  Scriptie
 • thema's en trends in praktijk en beleid

  Met ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie’ bieden het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie professionals, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen zicht op actuele thema’s en trends…

  Boek
 • het Nederlandse debat over dans ten tijde van het interbellum

  De opkomst van een Nederlandse danscultuur, in zowel theaters als uitgaansgelegenheden en sportclubs, zorgde voor een fel maatschappelijk debat tijdens het Interbellum. Het fenomeen hing nauw samen met de zich breder…

  Scriptie
 • een schets van de Laat-Minoïsche lichaamscultuur

  In deze bachelorscriptie heeft de onderzoeker gekeken naar in hoeverre geïnstitutionaliseerde vormen van sport aanwezig waren in het Egeïsch bronzen tijdperk. In het eerste hoofdstuk wordt een inzicht gegeven in de…

  Scriptie
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift