Spring naar content

339 publicaties gevonden

 • Mont Ventoux of Start to Run?

  Waar vroeger het uithoudingsvermogen tot het alledaagse domein van de arbeid behoorde, zien we nu dat het vermogen tot uithouding, alsook de training ervan, verdrongen is uit de alledaagsheid, en…

  Boek
 • trends in kunst en cultuur, kunst en sport

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak…

  Vaktijdschrift
 • In dit boek wordt sport behandeld als een cultureel fenomeen. Ingegaan wordt op de veranderende relatie tussen sport en cultuur. Als eerste wordt het culturele karakter van sport beschreven. Vervolgens wordt…

  Boek
 • Sportpädagogische Skizzen

  In dit boek beschrijven een aantal pedagogen verschillende manieren waarop men menselijk bewegen cultureel kunt benaderen. Hierbij wordt ingegaan op de voorwaarde van lichamelijke opvoeding binnen en buiten de school.…

  Boek
 • 'Parrèsia', vrijheid en verzet

  Rede uitgesproken door Prof. M.S. Prange bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University op vrijdag 21 april 2017.

  Verslag
 • De doelstelling van deze thesis is een wetenschappelijke analyse van het debat over de verbinding tussen sport en cultuur. Het gaat hierbij om zowel een politiek als maatschappelijk debat. De…

  Scriptie
 • thema's en trends in praktijk en beleid

  Met ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie’ bieden het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie professionals, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen zicht op actuele thema’s en trends…

  Boek