Spring naar content

339 publicaties gevonden

 • het Nederlandse debat over dans ten tijde van het interbellum

  De opkomst van een Nederlandse danscultuur, in zowel theaters als uitgaansgelegenheden en sportclubs, zorgde voor een fel maatschappelijk debat tijdens het Interbellum. Het fenomeen hing nauw samen met de zich breder…

  Scriptie
 • een schets van de Laat-Minoïsche lichaamscultuur

  In deze bachelorscriptie heeft de onderzoeker gekeken naar in hoeverre geïnstitutionaliseerde vormen van sport aanwezig waren in het Egeïsch bronzen tijdperk. In het eerste hoofdstuk wordt een inzicht gegeven in de…

  Scriptie
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie

  Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden. Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en Community Art, wordt verondersteld…

  Proefschrift/oratie
 • een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen

  Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden kinderen in gezinnen die leven rond het bestaansminimum de kans om aan sportieve of culturele activiteiten deel te nemen. Sinds 1999 zijn deze fondsen…

  Rapport
 • games of the past - sports for today

  Database met Europese sporten en spelen. In de database kan worden gezocht op type sport (bal, gooi, kracht etc.), geschikte leeftijd, hoeveel personen, benodigdheden, en benodigde vaardigheden. Naast een beschrijving…

  Website
 • patronen in belangstelling en beoefening

  Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze beoefenen…

  Rapport
 • wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil

  Gemeenten ondersteunen en faciliteren de sectoren sport én cultuur. Daarom is de stuurgroep van het landelijke programma ‘Sport en Cultuur Samen Sterker’ benieuwd of die verbinding ook op beleidsniveau wordt gezocht.…

  Rapport
 • how sports venues afford actions for the cultural adjustment of the international players of Shenzhen's economy

  The research question in this thesis is: What are the adjustment affordances of sport venues in Shenzhen during organized sporting activities visited by expatriates and their family members? To find the…

  Scriptie
 • verschillen in sportparticipatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

  Sporten en bewegen zijn belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl. De site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat zien dat er verschillen bestaan tussen de sportparticipatie van…

  Scriptie