Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • In het sport- en cultuurbeleid is de impliciete en positieve gedachte dat meer deelname aan en contact door sport of cultuur tot meer sociale cohesie leidt, en tot interetnische binding…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In de zoektocht naar goede voorbeelden van de verbinding tussen sport en cultuur, komen we ze vaak tegen. De voorlopers, de doordouwers, de aanjagers. Je kent ze wel: de barvrouw…

  Online artikel
 • Move Forward is een jonge non-profit organisatie die met dans, basketbal én muziek jongeren in kwetsbare omstandigheden wil motiveren hun talenten te ontwikkelen. Een gesprek met initiatiefneemster Nina Schmid over…

  Online artikel
 • interview met een opleidingsmanager

  Als je aandacht gaat geven aan de motiverende vakspecialist kun je natuurlijk niet voorbijgaan aan de opleiding waar die specialisten worden voorbereid op de praktijk. Zo kwam ik op de ALO in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • perspectief voor beleid en praktijk

  Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren…

  Boek
 • eerste analyses van de participatiesurvey 2014

  Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een…

  Boek