Spring naar content

337 publicaties gevonden

 • In de brede school kan na schooltijd het onderwijs in bewegen worden voortgezet. Dit gebeurt door een vervolg te geven op de bewegingsactiviteiten, omgangsvormen en regelingen uit de les bewegingsonderwijs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet topsportcultuur

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • Dit is het tweede in de reeks geschiedkundige artikelen die gedurende het jaar zullen verschijnen. Daarin krijgen we inzicht in de geleverde strijd en in de ontwikkelingen die ons vak en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen met een missie als vast onderdeel in de inburgeringscursus

  Bewegen is wat het Esperanto onder de talen is; een wereldtaal die door vele volken en culturen onmiddellijk wordt begrepen in de communicatie. Het zou een grotere rol kunnen spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

  De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in 2012 een kerntakendiscussie gevoerd. Naar aanleiding daarvan is besloten in ruimte mate te bezuinigen op subsidies in de sectoren sport en cultuur. Voorafgaand aan dat besluit heeft…

  Rapport
 • In het sport- en cultuurbeleid is de impliciete en positieve gedachte dat meer deelname aan en contact door sport of cultuur tot meer sociale cohesie leidt, en tot interetnische binding…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In de zoektocht naar goede voorbeelden van de verbinding tussen sport en cultuur, komen we ze vaak tegen. De voorlopers, de doordouwers, de aanjagers. Je kent ze wel: de barvrouw…

  Online artikel
 • Move Forward is een jonge non-profit organisatie die met dans, basketbal én muziek jongeren in kwetsbare omstandigheden wil motiveren hun talenten te ontwikkelen. Een gesprek met initiatiefneemster Nina Schmid over…

  Online artikel