Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • snel inzicht in de invloedrijkste publicaties en de belangrijkste ideeën

  Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen?…

  Boek
 • opstellen over cultuurspreiding

  ‘In ons diaconale land’ is een bundel opstellen over cultuurspreiding die Jan Kassies wordt aangeboden bij zijn afscheid als voorzitter van de Boekmanstichting. Die niet aflatende drang van de overheid…

  Boek
 • Welk verschijnsel van de hedendaagse nationale en internationale samenleving heeft zo’n reikwijdte en trekt zozeer de belangstelling van miljoenen als de sport? Ondanks deze grote actualiteit is er in sociologisch…

  Boek
 • historical and philosophical perspectives

  Deze publicatie volgt het spoor van de ontwikkelingen in vrije tijd en vrijetijdsbesteding vanaf het begin van de Westerse wereld tot heden met als doel inzicht te verkrijgen in hoe…

  Boek
 • Boek over de filosofische antropologie in al haar facetten: biologisch, psychologisch, religieus, filosofisch en cultuurtheoretisch. De plaats van elk van die facetten in het geheel van de wijsgerige antropologie wordt…

  Boek
 • de milieuproblematiek als beschavingsprobleem

  Verschenen als nieuwjaarsgeschenk van de Amsterdam University Press in een genummerde oplage van 500 exemplaren. Bewerkte tekst van een voordracht gehouden voor het Jubileumsymposium Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 6…

  Boek