Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • a multilevel analysis of sport clubs in Europe

  Non-profit associations are usually democratically organized, and this feature plays a legitimizing role for the public support to associations. This article examines which characteristics at country level, organizational level and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • building erotic capital and other reasons to fitness in a possible democratizing fitness landscape

  The emergence of a fitness culture in The Netherlands marks the popularity of commercial sport. This study (master thesis) investigates the questions of whether the Dutch fitness sector becomes less…

  Scriptie
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2015). De nadruk die ‘de sport’ tegenwoordig legt op ‘vraaggerichtheid’ en het benaderen van de sporter als sportconsument, roept…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tevredenheid, vertrouwen en opinies

  Europeanen krijgen steeds meer met elkaar te maken, zo maakte een aantal ontwikkelingen ook in 2015 weer duidelijk. De economische crisis, de solidariteit tussen landen en de houding tegenover migranten…

  Boek
 • sportcahier nr. 16 van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

  De drie in dit cahier opgenomen bijdragen behandelen verschillende tendensen in de sportwereld die tegen democratie ingaan. Uitgaande van een ruime ervaring en bekendheid met het sportgebeuren passen de auteurs…

  Rapport
 • sport en inburgering, een empirische analyse van de relatie tussen sportbeoefening en sociaal kapitaal

  Wanneer we ‘burgerschap’ begrijpen als het volwaardig kunnen participeren in alle aspecten van de samenleving, dan lijkt het aannemelijk dat ook de actieve sportdeelname hiertoe behoort. Sportoefening wordt dan beschouwd…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • nieuwe bindingen tussen politiek en samenleving

  De Raad voor het openbaar bestuur heeft aan het ministerie van Binnenlandse Zaken een advies gedaan over democratisch waarborgen van interactief bestuur. Als centrale vraag voor dit advies heeft de…

  Rapport
 • volume 1

  Studie over de democratie, geschiedenis, het politieke systeem, het rechtstelsel, de economie en cultuur van de Verenigde Staten.

  Boek
 • volume 2

  Studie over de democratie, geschiedenis, het politieke systeem, het rechtstelsel, de economie en cultuur van de Verenigde Staten.

  Boek