Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland

  Dit rapport beschrijft de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Er is onder meer aandacht voor sociale contacten, religie, de binding met Nederland en opvattingen over de positie van…

  Boek
 • discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt

  De arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten is de laatste jaren verslechterd. Met name de positie van de jongeren is zorgwekkend. In hoeverre is dit het gevolg van discriminatie? Hebben niet-westerse migranten…

  Boek
 • Diverse instanties in Nederland registreren meldingen van discriminatie. Zo kunnen klachten worden ingediend bij antidiscriminatiebureaus en bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), of kan aangifte gedaan worden bij de politie.…

  Rapport
 • oral history

  Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • voorzet voor het charter sportief over doping, geweld & discriminatie in de sport

  Afgelopen jaar heeft VU Connected gewerkt aan een duurzame aanpak van onsportief gedrag, onder andere samen met de jubilerende VU-faculteit Bewegingswetenschappen. VU Connected heeft bedrijven, maatschappelijke organisaties, sporters, coaches, overheid…

  Brochure
 • een onderzoek naar de deelname aan sport en sportieve recreatie van Haagse migranten

  In opdracht van de gemeente Den Haag – afdeling Jeugd, Sport, Recreatie en Wijkaangelegenheden (JSRW) – heeft het onderzoeksinstituut Warray een onderzoek gedaan naar de deelname van migranten aan sport…

  Rapport
 • an international perspective

  Does discrimination create disadvantages for gay, lesbian, and bisexual (GLB) people? The authors in this book find ample evidence that the answer is “Yes” in the realms of the labor…

  Boek
 • stand up against discrimination in sports!, anti-racism-tools, accompanying references to the 10 video clips

  Discrimination, racism and xenophobia are serious challenges that sport organisations must be aware of. Because of that reason the German Sports Youth (dsj) as youth organisation of the German Olympic…

  Brochure
 • racisme en discriminatie

  Een hoofdstuk uit het boek ‘Feiten tegen vooroordelen’. De belangrijkste begrippen binnen het thema van racisme en discriminatie worden uitgelegd. Tevens worden er tips gegeven hoe er het beste discussie…

  Audiovisueel middel
 • lesbian and homophobia in sport

  Former athlete and coach Pat Griffin makes a provocative and impassioned call for attention to a topic that has been avoided by women’s sports advocates. In ‘Strong Women, Deep Closets’,…

  Boek