Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • rapportage over discriminatie en racisme bij de amateurvoetbalverenigingen in Alkmaar

  Verslag van een inventariserend onderzoek in het kader van het project ‘Gelijk Spel’. Dit project is een van de vijf projecten Voorlichting en Preventie van het Anti-Discriminatie Buro Noord-Holland Noord.…

  Rapport
 • kleur bekennen

  Integraal verslag van de studiedag ‘Sport en discriminatie: kleur bekennen’. Het verslag betreft een vrijwel letterlijke weergave van hetgeen tijdens de studiedag door de diverse sprekers naar voren is gebracht.

  Rapport
 • een voorstel voor een nieuwe maatregel

  Nota met als doel te komen tot een voorstel voor een maatregel die bijdraagt aan de bestrijding van racistische, of anderszins discriminerende uitlatingen op de tribune van voetbalstadions.

  Rapport
 • sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn

  Proefschrift psychologie over non-verbale communicatiefouten en vooroordelen die leven bij Nederlandse politieagenten tegenover allochtonen.

  Rapport
 • aanzet tot een plan van aanpak ter bestrijding van discriminatie in de Amsterdamse sportwereld

  Discriminatie buitenspel! is een bewerking van het rapport ‘Discriminatie in de Amsterdamse sportwereld: onderzoek en advies’. Dat onderzoek heeft veel informatie opgeleverd voor een gerichte aanpak van discriminatie in de…

  Rapport
 • Dit verslag bevat een eerste opzet voor een onafhankelijk onderzoek naar het verschijnsel discriminatie langs de zijlijn door medewerkers van districtbesturen.

  Rapport
 • European document on discrimination of gays & lesbians in sport

  Zwartboek over discriminatie van homoseksuelen en lesbiennes in de sport.

  Rapport