Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd uit te zoeken wat de kosten en baten van preventie en repressie zijn. Het onderzoek concludeert dat preventie geld uitspaart.…

  Rapport
 • een onderzoek naar huidige, vroegere en potentiële spelers

  Er is in de afgelopen jaren een veelvoud aan onderzoeken, rapporten en nota’s verschenen met betrekking tot de structuur en positie van (onderdelen van) het zaalvoetbal in Nederland. Deze gaan…

  Rapport
 • theory and practice

  De auteurs houden een pleidooi voor het gebruik van social marketing ter vergroting van de effectiviteit van public-healthinterventies. Kern van deze benadering is de gedachte dat effectieve interventies ter bevordering…

  Boek
 • building a foundation of knowledge to prioritize community needs, an action guide

  In order to effectively identify, plan, and implement needed policy, systems and environmental changes, communities need to be able to assess the current policy landscape and monitor changes over time.…

  Handboek / handleiding
 • rapportage over de wenselijkheid van specifiek doelgroepenbeleid

  Deze publicatie beschrijft ervaringen van gemeenten met probleemgedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren en de aanpak daarvan. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een quickscan uit onder 44 gemeenten en nam interviews af bij…

  Verslag