Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht

  De samenwerkende gezondheidscentra van Nieuwegein en Nijkerk en MOvactor (Welzijnsorganisatie Nieuwegein) willen hun beleid baseren op de principes van de positieve gezondheid. Naast aandacht voor curatie willen zij de gezondheid…

  Rapport
 • handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept

  ‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak burgers die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en…

  Handboek / handleiding
 • brief advice for adults in primary care

  This guidance aims to support routine provision of brief advice on physical activity in primary care practice. The recommendations cover: identifying adults who are inactive delivering brief advice following up…

  Rapport
 • In dit rapport staat de kennisvraag centraal hoe de verbinding tussen eerstelijns zorgverleners en sporten beweegaanbod verbeterd kan worden. Meer bewegen is belangrijk, zowel voor de algemene gezondheid als voor…

  Rapport
 • de basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving

  Achter veel gezondheidsproblemen gaan psychosociale problemen schuil. De RVZ pleit in dit advies voor een sterke, wijkgerichte basiszorg, georganiseerd door de gemeente. Op die manier komen patiënten niet onnodig in…

  Rapport
 • verkenningen naar de ervaringen van zorgverleners

  Het rapport bevat aanbevelingen hoe om te gaan met knelpunten die professionals ondervinden in hun dagelijkse werk. Zorgverleners in de eerste lijn vinden dat leefstijlbeïnvloeding bij hun takenpakket hoort, maar…

  Rapport
 • startpunt voor samenwerking

  Met de ROS Wijkscan is het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een buurt, wijk of gemeente. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoeften…

  Artikel in vaktijdschrift