Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • aansluiten bij het werkgeheugen van de leerling

  Welke leerhulp – zoals de inhoud en formulering van instructie of het ontwerp van het bewegingsarrangement – past het beste bij de leerling en kan zorgen voor optimale succeservaringen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is een deel van onze collega’s voor wie de terminologie van dit artikel gesneden koek is. Ze zijn ermee opgegroeid. Anderen zijn ook met de materie bezig maar meer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het kan anders

  Het ontwerpen en realiseren van bewegingsactiviteiten die door iedere leerling betekenisvol en uitdagend ervaren worden, is geen sinecure. We kunnen vaststellen dat dit voor ons als professionals enerzijds een complexe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het belang van de deskundigheid van de LO-­docent of trainer

  Aandacht voor motorisch leren is actueel. Gelukkig maar, want dat is wel eens anders geweest. Een groter belang van de aandacht voor motorisch leren en daarmee de motorische ontwikkeling, zowel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van een (on)bewust motorisch leerproces

  De laatste jaren is er veel aandacht voor het onderscheid tussen bewust (expliciet) en onbewust (impliciet) motorisch leren, waarbij expliciet leren regelmatig de stempel kreeg van ‘achterhaald’ of ‘fout’ en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vergelijking van impliciete en expliciete leermethoden in het VSO en VO

  Dit artikel is het laatste uit een reeks van drie artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit artikel vergelijken we de gebruikte leermethoden in het voortgezet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • impliciet en expliciet leren in het speciaal voortgezet onderwijs

  Dit artikel is het tweede uit een reeks van drie artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. We hebben met het classificatiesysteem de frequentie en de aard van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • deel 1: een classificatie van impliciete en expliciete leermethoden

  Dit artikel is het eerste uit een reeks van drie over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit eerste artikel wordt de ontwikkeling van een praktisch bruikbare classificatie…

  Artikel in vaktijdschrift