Spring naar content

238 publicaties gevonden

 • handreikingen voor gemeenten, notitie, versie 1.1 - 19 mei 2020

  Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving in goede banen te leiden. Het gaat uitdrukkelijk om een eerste versie. 

  Rapport
 • inspiratiedocument

  Fietsen en lopen bieden oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen als parkeerproblemen, doorstroming en veiligheid. Fietsen en lopen bieden ook oplossingen voor sociale opgaven als het levensloopbestendig inrichten van wijken en…

  Handboek / handleiding
 • deelname & kijkgedrag volwassenen maart-april 2020

  Sinds de maatregelen van half maart 2020 om het coronavirus in te dammen, is sporten en recreatief bewegen in Nederland ingewikkeld geworden. Sporten via een sportvereniging en fitnesscentrum kan niet…

  Rapport
 • effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving

  Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een…

  Rapport
 • feiten en cijfers

  Wandelen en fietsen zijn populaire vrijetijdsbestedingen. Bijna alle Nederlanders trekken er weleens te voet of met de fiets op uit. Alle kerncijfers over de grootste recreantengroep van Nederland zijn bij…

  Factsheet
 • De modal shift tool stelt gebruikers in staat om maatschappelijke winsten van de modal shift te berekenen. Deze ‘modal shift’ verwijst naar autobestuurders die de shift maken naar fietsen of…

  Handboek / handleiding
 • over fietsen, feiten en fabels

  Als fietsexpert weet je veel over jezelf als fietser en over de fietsers om je heen. In hoeverre gelden deze feiten niet alleen voor jou, maar ook voor andere fietsende…

  Brochure