Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • Nu het onderwijs tijdens de coronapandemie heeft getoond óók online uit de voeten te kunnen, zou je kunnen overwegen om onlineonderwijs in te passen in het ‘nieuwe normaal’. Ook andere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verborgen asymmetrieën in het dagelijkse leven

  ‘Skin in the game’ betekent dat je niet let op wat mensen zeggen, maar op wat ze doen, en hoe ver ze hun nek uitsteken. Het draait erom of je…

  Boek
 • towards a sustainable philosophy of endurance sport

  This dissertation focuses on one particular dimension, namely endurance sport. The phenomenon of cycling has brought endurance sport within reach of the masses. The question is, how can cycling as…

  Proefschrift/oratie
 • interview met Jos Kras, een ras ondernemer

  Je hebt je droom nagejaagd en bent docent LO geworden. Gaandeweg kom je erachter dat je loopbaanperspectief niet is wat je ervan had gedacht. Je besluit het roer om te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'Parrèsia', vrijheid en verzet

  Rede uitgesproken door Prof. M.S. Prange bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University op vrijdag 21 april 2017.

  Verslag
 • een kritisch filosofisch betoog

  Als deelnemer aan het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ aangaande digitalisering in bewegingsonderwijs en sport en als opleidingsdocent van de Calo, waardoor ik middels vele stagebezoeken op allerlei scholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In ‘Filosoferen over beweging en sport’ onderzoekt de Australische filosoof Damon Young de waarde van lichaamsbeweging voor lichaam én geest. Vaak lijkt ons bestaan in tweeën opgesplitst. Op kantoor denken we…

  Boek
 • philosophical reflections on identity and medical interventions

  Contemporary medical technologies increase the possibilities of (re)shaping the human body. Interventions such as organ and tissue transplantation, and high-tech reconstructive surgery and prosthetics have evolved into standard treatments in…

  Boek
 • mensen tot hun recht laten komen..., bewegingsbeïnvloeding, hulpverlening en organisatieverandering in het licht van de opvattingen van Emmanuel Levinas

  Naar aanleiding van het proefschrift van Peter Heij, dat vanuit een filosofisch en pedagogisch perspectief de verbinding van het bewegingsagogische denken van Gordijn met het differentiedenken van de Franse filosoof…

  Boek