Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • financiële kansen voor de sport

  Volgens de Werkgroep Externe Financiering moet de wijze waarop sport gefinancierd wordt veranderen. Sport is voor de financiering van de basis infrastructuur te afhankelijk van een paar grote geldstromen. De…

  Rapport
 • soms met haken en ogen

  In LO 1 schreven we over Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation (JCF). Met eenvoudige middelen wordt je schoolplein omgetoverd in een aantrekkelijke speelplek. Is het gebruik langdurig of spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an examination of the determining factors of sports expenditure

  Het voorliggende doctoraat focust op de determinanten van de individuele en gezinsuitgaven aan sportparticipatie. Vanuit economisch oogpunt is dit een belangrijk onderwerp, aangezien de sportindustrie een significante en groeiende bijdrage…

  Proefschrift/oratie
 • De Grote Clubactie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van verenigingen. Om de dienstverlening door te ontwikkelen, is er behoefte aan informatie…

  Rapport
 • financiële stromen in het provinciale voetbal

  De negenentwintigste BMS-studie focust op de geldstromen in het provinciale voetbal in Vlaamse voetbalclubs. Aan de hand van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoeksmethodes worden de inkomsten en uitgaven van…

  Rapport
 • Dit boek biedt een overzicht van in totaal 749 fondsen. De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen sinds 2014 meer gegevens, waaronder beleidsplannen en…

  Boek
 • rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep

  In opdracht van de Rekenkamercommissie Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de financiële component van het sportbeleid van de gemeente Gennep met uitzondering van subsidies bedoeld voor…

  Rapport