Spring naar content

177 publicaties gevonden

 • voor een vitale leerling en een gezonde school

  Testjeleefstijl.nu is vanaf schooljaar 2013-2014, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een online leefstijltest waarmee de school kan bekijken hoe de leerlingen er op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

  De helft van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk en/of moet op het werk langdurig zitten. Volgens een kwart van de werkenden hebben deze omstandigheden een negatieve invloed…

  Rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • literatuurstudie

  Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar in een verstedelijkte omgeving. Een huis met uitzicht in het groen is veel geliefder dan zonder. Waarom? Wat is de invloed van groen op…

  Rapport
 • handleiding en prestatieschalen 9 t/m 11 jarigen

  In deze handleiding geeft men een beschrijving van de MO(tor)PER(formance) fitheidstest en de prestatieschalen, zoals die voor Nederlandse jongens en meisjes van 9 tot en met 11 jaar zijn ontwikkeld…

  Boek
 • onderzoeksverslag - 9 t/m 11 jarigen

  Dit onderzoek heeft ten doel het opstellen van normschalen voor de lichamelijke prestatiegeschiktheid van 9 tot en met 11 jarigen. De acht test van de MO(tor)PER(formance) fitheidstest zijn hiervoor als…

  Boek
 • gemeente Utrechtse Heuvelrug

  Nota welzijn 2014-2017 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In deze nota is ook aandacht voor lichamelijke gezondheid en sportparticipatie.

  Beleidsnota
 • wegwijzer

  Lekker fit! is een beknopte lesmethode voor een gezonde leefstijl die voeding en bewegen koppelt en die een samenhangend programma biedt voor groep 1 t/m 8. In deze brochure wordt…

  Brochure