Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • de vereniging

  In deel 5, de vereniging, van de serie Sport en Recht wordt het hele verenigingsrecht behandeld. Dit boek geeft inzicht in de verenigingsrechtelijke vraagstukken. In de tekst wordt verwezen naar…

  Boek
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen…

  Scriptie
 • vijftien jaar later

  Je ziet ze wel eens in de krant of op internet staan; berichten waarin wordt vermeld dat de plaatselijke voetbalclub is opgeheven of dat de nationaal spelende volleybalclub in de…

  Rapport
 • tussen traditie en transitie, een empirische analyse van lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen

  In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht…

  Scriptie
 • praktijkgids voor het managen van fusies

  Het bedrijfsleven en de not-for-profit sector zijn weinig succesvol in het managen van fusies. Veel tijd en geld gaan verloren zonder dat de fusiedoelen ook maar een stap dichterbij komen.…

  Boek
 • een handleiding

  Handleiding voor fuserende voetbalverenigingen, waaraan een uitgebreid kwalitatief onderzoek onder een groot aantal gefuseerde en fuserende verenigingen en gesprekken in alle KNVB-districten, is voorafgegaan.

  Rapport