Spring naar content

2.720 publicaties gevonden

 • gemeente Goes, tabellenboek

  Hoe staat het er nu eigenlijk voor met de Zeeuwse inwoners als het gaat om sport, bewegen en een actieve leefstijl? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in 2013…

  Rapport
 • sport- en beweegnota 2021+

  De drie ambities volgens de nota: Constructieve en passende samenwerking tussen gemeente, sportaanbieders en overige stakeholders; Een toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod voor iedereen; Passende sport- en beweegvoorzieningen.

  Beleidsnota
 • een visie op sport, bewegen en meedoen voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 2018 - 2030

  Deze nota beschrijft de kaders om te komen tot een gezondere en sociale samenleving en gaat uit van drie overkoepelende thema’s: sport, bewegen en meedoen

  Beleidsnota
 • uitkomsten van de inspiratiesessie

  Factsheet met de belangrijkste bevindingen van de inspiratiesessie ‘Beter benutten van buitensportaccommodaties’ gehouden op 30 november 2020. Met: Plenaire presentatie en paneldiscussie: invloed van de Corona crisis en maatregelen op…

  Factsheet
 • naar een vitaal Papendrecht, actualisatie sport- en beweegbeleid gemeente Papendracht

  Sport- en beweegbeleid van gemeente Papendrecht. Hierin zijn drie routes geformuleerd: Route 1: Van sport naar gezondheid en vitaliteit Route 2: De beweegvriendelijke omgeving Route 3: Samen sterker door sport…

  Beleidsnota
 • de meerwaarde van adviseurs lokale sport

  Adviseurs lokale sport zetten zich in voor een sterke lokale samenwerking. Nu in 344 van de 352 gemeenten lokale sportakkoorden zijn opgesteld, waarin partijen binnen en buiten de sport zelf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • infographic

  Infographic opgesteld door het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 over de inzet van buurtsportsportcoaches bij de uitvoering van lokale sportakkoorden. De rol die buurtsportcoaches…

  Artikel in vaktijdschrift