Spring naar content

2.828 publicaties gevonden

  • Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de gezondheid, leefstijl…

    Website
  • een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccommodaties (2018-2035)

    De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte aan sportruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten om tot een helder…

    Rapport
  • visie op sport en bewegen Lansingerland

    Scoren met sport is de visie op sport en bewegen, met de volgende ambities voor 2030: Iedereen beweegt. In 2030 spelen, wandelen, fietsen en sporten al onze inwoners in de…

    Beleidsnota
  • De gemeente Arnhem wil inzicht in de hoogte van de huidige tarieven voor voetbalvelden en heeft het Mulier Instituut gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. Om te weten of de Arnhemse…

    Rapport
  • stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

    Wat doen buurtsportcoaches precies en wat levert hun inzet lokaal op? Zijn hun opbrengsten er ook nog op lange termijn? Is er aanleiding om doelen of aanpakken bij te stellen?…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de vraag of er in onze samenleving sprake is van een groeiende sportieve gesteldheid.

    Artikel in vaktijdschrift
  • sportnota Dinkelland

    De gemeente wil met sportverenigingen in gesprek over de manier waarop de gemeente de verenigingen kan steunen en faciliteren. Ook worden gesprekken aangeknoopt met beheerders en eigenaren van sportcomplexen om…

    Beleidsnota
  • samen, duurzaam en gezond

    Deze rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut en tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in afstemming met Sportcampagne TeamNL. Het onderzoek is mede…

    Rapport