Spring naar content

2.827 publicaties gevonden

 • monitoring en evaluatie: van opties tot plan

  Deze handreiking helpt je op weg om de focus van je monitoring en evaluatie (M&E) in het vizier te krijgen. Eerst stel je vast voor wie de M&E is en…

  Handboek / handleiding
 • Deze visie op sport en bewegen heeft de volgende doelstelling: zoveel mogelijk Nieuwegeiners gezond en veerkrachtig door middel van sport en beweging De speerpunten hierbij zijn: een slagvaardige organisatie van…

  Beleidsnota
 • actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

  Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers…

  Beleidsnota
 • een overzicht van de uitgaven in 2017

  Het Mulier Instituut heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de gemeentelijke uitgaven aan sport voor het jaar 2017 en de implicaties voor de sportsector. De…

  Rapport
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

  Rapport
 • kadernota bewegen & sporten 2019-2023

  Met deze vernieuwde kadernota bepaalt de gemeenteraad hoe de komende jaren verder vorm wordt gegeven aan het beweeg- en sportbeleid. Met het bepalen van een nieuwe ambitie, de uitgangspunten, de…

  Beleidsnota