Spring naar content

2.720 publicaties gevonden

 • beleidsnota sport & bewegen, 2020 en verder

  De hoofddoelstelling van deze beleidsnota is: de gemeente Winterswijk is een vitale samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners verantwoord bewegen, sporten en elkaar ontmoeten. Samen met anderen promoten en versterken we…

  Beleidsnota
 • Rotterdam, een wereldse sportstad

  In de Sportnota 2021+ staan de ambities die Rotterdam heeft op het gebied van sporten en bewegen voor de komende jaren. De belangrijkste punten van het sportbeleid zijn: Rotterdam wil dat…

  Beleidsnota
 • de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

  Als reactie op de druk op de woningmarkt in Zoetermeer, heeft de gemeente Zoetermeer in 2018 de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Voorliggend rapport opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

  Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht. Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden ontwikkelingen en prognoses, die relevant…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

  Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Barneveld de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht. Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses,…

  Rapport
 • de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

  Het Mulier Instituut heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de (toekomstige) behoefte aan buiten- en binnensportaccommodaties in Zoetermeer. Toen lieten bevolkingsprognoses een krimpende en vergrijzende bevolking zien. Als reactie…

  Rapport
 • factsheet 2021/8

  In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut de verschillende manieren waarop gemeenten zwemmen en zwemveiligheid kunnen stimuleren. Centraal staan de regelingen voor schoolzwemmen en de kindervangnetregelingen. Andere thema’s die aan…

  Factsheet
 • rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

  De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:…

  Rapport