Spring naar content

2.762 publicaties gevonden

 • sport- en accommodatiebeleid Deventer 2021-2030

  In dit meerjaren sport- en accommodatiebeleid staan de beleidskaders van de gemeente Deventer voor de sport en sportaccommodaties voor de komende 10 jaar.

  Beleidsnota
 • In deze visie op sport en bewegen staan vier thema’s centraal: • Inclusief sporten en bewegen • Vitale sport en beweegaanbieders • Duurzame sportomgeving • Vaardig in bewegen.  

  Beleidsnota
 • goed in beweging : 2021 en verder

  Vanuit de gemeente wordt prioriteit gegeven aan: – Sport en bewegen als middel om de doelstellingen van het sociale beleid te behalen, dus sport als middel voor het welzijn van…

  Beleidsnota
 • Sport- en beweegnota 2022 Nijmegen

  Deze  sport- en beweegnota 2022 geeft een weergave van het lange termijn beleidskader voor sport en (sportief) bewegen in Nijmegen waarin we werken aan een leven lang met plezier sporten…

  Beleidsnota
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona IV - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de Monitor Sport en corona IV – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Column van Remco Hoekman, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sportaccom van december 2021over het wetgevingsoverleg van 2 december 2021 waarbij de lokale sportinfrastructuur en de nationale topsportinfrastructuur…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gezondheid, meedoen, plezier en uitdaging

  Het sportbeleid wordt in deze nota langs vier speerpunten uitgewerkt: 1 Een leven lang vaardig bewegen; 2 Toekomstbestendige sportvereniging; 3 Mooie sportplekken; 4 Iedereen kan meedoen.

  Beleidsnota
 • sportvisie Almere

  Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie en iedereen in de stad kan meedoen. Dat is het idee dat het college aan de raad voorlegt in de vorm van een…

  Beleidsnota